odwrócona

40 tekstów – auto­rem jest od­wróco­na.

Nig­dy nie pat­rz na to, co masz w tej chwi­li, po­myśl o jut­rze, bo to, co Cię cze­ka, może być o wiele piękniej­sze niż to, co masz dziś......Jut­ro jest zaw­sze obiet­nicą lep­szej miłości, bliższe­go kon­taktu i większe­go za­dowo­lenia... ma in­ny smak i kolor. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 5 lipca 2016, 20:19

****

Przy­jem­ność og­romną da­je mi pisanie
Emoc­ji i uczuć w wer­sy zaklinanie
Ubiera­nie w nadzieję sza­rej codzienności
Wpla­tanie między wier­sze wiary i miłości

Więc prag­nień ob­ra­zy przemycam
I żądzy ok­ruchy zamiatam
Marze­nia grzeszną roz­pustą maluję
A świat tęsknotą uczuć buduję

Roz­wiewam oba­wy, gram od­ważnie słowami
Nie trzy­mam się za­sad pod­szy­tych lękami
Dla­tego popłynęłam zgod­nie z nur­tem rzeki
By dać się po­nieść marze­niom i przym­knąć powieki.....

.....................................................................................
in­spi­rowa­ne pop­rzed­nim wierszem 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 15 czerwca 2016, 15:01

*****

Być wo­dy strumieniem
Od­dechu tchnieniem
Spłynąć po twym ciele
Roz­koszy aniele. ...
Zbłądzić palcami
Dot­knąć Cię sutkami
Zli­zać na­miętność językiem
Zadławić się miłości łykiem
Us­ta na­pełnić męskością
Roz­koszo­wać się twardością
Ssać, gryźć i całować. ..
Ani chwi­li nie zmarnować. 

erotyk
zebrał 6 fiszek • 13 czerwca 2016, 12:16

****

Gdy­byś czy­tał między wierszami
To, cze­go pragnę, znalazłbyś
Niech w ser­cu moim znów się zapali
Ogień, co zgliszcza zos­ta­wia i dym.
I z jed­nej stro­ny chęć, by się ogrzać
Cho­ciaż przez chwilę poczuć ten żar
Z dru­giej strach zimną osadza szadź,
Że to ig­raszka, for­ma za­bawy, że szyb­ko pryśnie miłości czar.

Tak też swe siły tracąc na walkę
Cho­wam uczu­cia pod wier­szy woalkę
I marze­niami otu­lam duszę
Tak czy inaczej żyć prze­cież muszę. 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 13 kwietnia 2016, 19:22

****

Uśmiech, po­całun­kiem
Moim malowany
Szcze­ry, wysublimowany
Błysk spojrzenia
Ciepło tchnienia
Ser­ca zna­ne bicie
Mówiące skrycie..
Że cu­da istnieją
Gdy żyjesz nadzieją..,

Więc obudź nadzieję
Niech z na­mi się śmieje
Niech każdy dzień rodzi
Siły-bośmy już niemłodzi
A do­tyk dłoni
Przy­tule­nie skroni
Da­je zapewnienie
Że życie jak marzenie
Piękne być może
Gdy los nam dopomoże
Poskładać kawałki
Naszej układanki...

................................ ღ 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 20 marca 2016, 14:46

Do­ceń to, co masz, zaw­sze znaj­dzie się ktoś, kto chciałby być na twoim miejscu... 

myśl
zebrała 7 fiszek • 6 marca 2016, 08:53

****

Wiatr ma więcej niż ja w so­bie ra­dości,
Może zaz­nać Two­jej blis­kości…
Słońce jest bar­dziej szczęśli­we,
Bo pro­mykiem do­tyka Twą grzywę…
Deszcz też ma swo­je cu­dow­ne chwi­le,
Spłynąć może po To­bie le­niwie…
Tyl­ko ja dot­knąć Ciebie nie mogę…
Tyl­ko ja myśla­mi zap­rzątam so­bie głowę.
Tyl­ko mnie od­biera to nadzieję,
Tyl­ko po co to wszys­tko się dzieje? 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 28 lutego 2016, 11:04

****

Na­ga praw­da w na­gim ciele
W na­gim ciele żądzy siła
Leżysz przy mnie mój aniele
Dziś nie będę się broniła.

Od­dam duszę, od­dam ciało
Krzycząc głośno - mało, mało
Głod­nych ust poczuję ssanie
Daw­no miałeś chętkę na nie.

Odpłyniemy gdzieś [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 6 fiszek • 17 lutego 2016, 19:59

****

Nie liczę na miłość z Twej stro­ny
Na upoj­ność wielu wspólnych lat
Chcę poczuć Twój dzban wy­pełniony
Męskością roz­kwitłą jak kwiat.

Chcę widzieć, że dla mnie urasta
Że trys­ka życia na­sieniem
Że widząc mą [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 17 fiszek • 27 stycznia 2016, 20:01

****

Zna­leźć ra­dość gdzieś w sobie
Uśmiech mieć ku ozdobie...
Oczy szczęściem patrzące
Myśli w marze­niach błądzące.

Ręce chętne nieść pomoc
Us­ta słod­kie jak owoc....
Duszę lekką i wolną
Żyć tą chwilą ulotną.

Jak to wszys­tko pozbierać?
Poukładać , powycierać...
Odświeżyć, przywrócić do życia
By nie wstydzić się włas­ne­go tu ,,bycia"! 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 22 stycznia 2016, 11:44
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

odwrócona

Użytkownicy
N O P
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Aktywność

4 sierpnia 2016, 10:56odwrócona sko­men­to­wał tek­st Nigdy nie pat­rz na [...]

14 lipca 2016, 00:52Thebestkasiaa sko­men­to­wał tek­st Nigdy nie pat­rz na [...]

5 lipca 2016, 21:11Cris sko­men­to­wał tek­st Nigdy nie pat­rz na [...]

5 lipca 2016, 20:25odwrócona sko­men­to­wał tek­st Kto raz zo­baczył [...]

17 czerwca 2016, 09:12fyrfle sko­men­to­wał tek­st ****

16 czerwca 2016, 22:50odwrócona sko­men­to­wał tek­st ****

15 czerwca 2016, 16:17fyrfle sko­men­to­wał tek­st ****

15 czerwca 2016, 15:49krysta sko­men­to­wał tek­st ****

15 czerwca 2016, 15:47odwrócona sko­men­to­wał tek­st ****

15 czerwca 2016, 15:31odwrócona sko­men­to­wał tek­st Taka so­bie bez­myśl nr [...]